Co je Ošetřenka?

Ošetřenka je poukaz v hodnotě 250 Kč, díky kterému jsme schopni člověku bez domova zajistit ošetření v ordinaci praktického lékaře Armády spásy.

Darovat

Co jsme schopni
v rámci Ošetřenky zajistit lidem bez domova?

1 Ošetřenka

 • Vyšetření pacienta a vystavení lékařského posudku (zdravotní průkaz, vypsání posudku do domova pro seniory a další služby)
 • Ošetření rány – akutní či chronické, různého rozsahu
 • Vyšetření a léčba nepojištěného pacienta s akutními bežnými potížemi (nachlazení, bolest v krku, zánět v oku, uchu atd.)
 • Úhrada doplatku za léky

 • Základní gynekologické poradenství, provedení těhotenského testu
 • Screening pohlavně přenosných chorob rychlotestem

2 Ošetřenky

 • Preventivní prohlídka
 • Laboratorní vyšetření nepojištěného pacienta
 • Předoperační vyšetření

5 – 10 Ošetřenek

 • Ošetření hygienicky zanedbaného pacienta napadeného parazity (asistence při hygieně, zbavení parazitů, oholení, ostříhání, antibiotika, edukace)
 • Vyšetření a léčba nepojištěného pacienta se závažnými zdravotními problémy (podezření na onkologické onemocnění, cukrovka atd.)

Ordinace pro chudé chce především zajistit dostupnost a vytvořit možnosti zdravotní péče pro osoby bez domova. Důraz je kladen na zajištění ambulantní zdravotní péče, která je přizpůsobena specifickým potřebám lidí bez domova v oblasti fyzického i duševního zdraví.

Darovat